วัดพระธาตุหริภุญชัยวรวิหาร

‘ลำพูน’ บ้านพี่เมืองน้องของเชียงใหม่ เป็นจังหวัดเล็กๆ แต่มีสถานที่หนึ่งที่ไม่เล็กเลย สถานที่นั้นชื่อ ‘วัดพระธาตุหริภุญชัยวรวิหาร’ ศาสนสถานสำคัญที่เมื่อมีโอกาสได้ไปเยือนลำพูนแล้วไม่ควรจะพลาดด้วยประการทั้งปวง

Read More